برای تماس با ما می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید.

۰۵۱-۳۸۵۲۱۵۲۱

تلفن

مشهد، خیابان چمران، چمران ۱۳، پلاک ۲۱

مرکز مشاوره پردیس