درمان حال بد و درگیری ذهنی بدون قرص و دارو!

شاید در ابتدا تصور کنید که پس از یک درگیری فکری شدید، نیاز به قرص و داروی خاصی برای بهبود دارید اما در بسیاری از فرآیندهای درمان روان‌شناسانه نیازی به قرص نیست و می‌توانید با گفت‌وگو با مشاور به خوبی از پس مشکلات فکری برآیید. روش‌های روان‌درمانی و روانشناسی بدون…

آغاز به کار سایت تازه‌ی مرکز مشاوره پردیس

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پردیس با سایت تازه در خدمت مراجعین محترم می‌باشد. پس از چندین سال مجددا با سایت مرکز مشاوره پردیس در خدمات شما عزیزان هستیم تا بتوانیم خدمات حضوری بیش‌تری برای مراجعان مشهدی و خراسانی و خدمات تلفنی و اینترنتی سراسری را به شما ارائه دهیم.